Vạn sự khởi đầu

Từ các ý niệm. Ý niệm sinh ra tư tưởng. Tư tưởng là nền tảng hình thành nên hệ thống lý luận.

Muốn vạn sự được hanh thông, bền vững, phát triển, to lớn cần khởi sinh từ các thiện niệm.

Thiện niệm được phát sinh từ cái tâm trong sáng (Thanh Tâm), cùng với cái trí sâu dày (Tuệ Hải).

Ghi nhớ: Nhất tâm thiện niệm, nhận ra con đường


Các từ khóa của một cuộc đời vinh hiển

Tài đức, Công trạng, Tiền bạc

___

Ý thức được cái tốt cái xấu, hay dở, phù hợp, hay không còn phù hợp, nhận thức được cái đúng, cái quy luật, hướng thiện : sinh đức

Lao động, sáng tạo sinh ra tài

Tạo ra những thứ có giá trị, mang lại ích lợi cho người, cho xã hội, tạo ra sự thay đổi chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển chung : gọi là có công

Có đức, có tài, có công thì ắt có tiền


Sáng tạo là nguồn gốc của mọi thành tựu

Hiện long tại điềnPhi long tại thiên

Quần long vô thủ – Thiên đức bất khả vi thủ

Quẻ Càn: Sự sáng tạo

Quái từ quẻ Bát Thuần Càn:

Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.

Đầu cả, hanh thông, tốt lành, chính bền.

Hào từ:

Sơ Cửu: Tiềm long vật dụng. Rồng ẩn chớ dùng.

Cửu nhị: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân. Rồng hiện ở đồng, lợi về gặp đại nhân.

Cửu Tam: Quân tử chung nhật Càn Càn, tịch dịch nhược, lệ vô cữu, nghĩa là người quân tử ngày ngày săng sắc, đêm đêm canh cánh, vô cữu

Cửu Tứ: Hoặc dược tại uyên, vô cữu – Hoặc vùng vẫy trong vực, vô cữu.

Cửu Ngũ: Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Rồng bay lên trời, lợi về gặp đại nhân

Thượng Cửu: Kháng long hữu hối. Rồng cực cao, hối hận.

Dụng Cửu: Kiến quần long vô thủ, cát. Thấy đàn rồng không đầu. cát.

Thoán Truyện:

Lớn thay Nguyên của Càn, vạn vật bắt đầu từ đó, rồi ngự trị khắp trời. Mây bay mưa rơi, phẩm vật lưu chuyển hình thể. Quảng đại, quang minh, thủy chung. Sáu ngôi theo thời mà thành, theo thời cưỡi sáu con rồng bay lên trời. Càn đạo biến hóa, mỗi vật đúng tính và mệnh của nó, giữ được đại hòa (không lộn xộn mất trật tự, sai quy luật tự nhiên) mới Lợi Trinh. Vượt lên vạn vật khiến vạn quốc an ninh.

Văn Ngôn:

Nguyên là cái đầu tiên quan trọng nhất của thiện. Hanh là sự hội tụ mọi cái đẹp. Lợi là sự hài hòa của nghĩa. Trinh là cốt cán mọi sự vật. Quân tử theo nhân thì đủ để cầm đầu quần chúng, hội tụ cái tốt đẹp đủ để hợp với lễ, làm cho vạn vật đều được lợi, đủ đạt sự hài hòa của nghĩa, chính bền đủ để mọi vật có cốt cán.

Người quân tử thi hành bốn đức tính đó. Cho nên nói: Càn: ”Nguyên Hanh Lợi Trinh.


QUYỀN LỰC – SỨC MẠNH – TRÍ TUỆ

TƯ TƯỞNG = nguồn gốc của sự phát triển
NỀN TẢNG = bệ phóng của sự phát triển
CÁCH THỨC TIẾP CẬN = phương pháp luận của sự phát triển

Tư tưởng và cách thức tiếp cận

Đây chính là khởi nguyên để tạo nên những con người lớn. Tư tưởng phản ánh tầm vóc của con người. Cách thức tiếp cận tùy theo thời đại và các giai đoạn của thể. Tư tưởng cần là thứ xuyên suốt, nhất quán. Cách thức tiếp cận có thể thay đổi.

Tùy thuộc đối tượng mà hình thành nên hệ tư tưởng. Đối tượng là cá nhân thì có hệ tư tưởng của cá nhân. Đối với tổ chức thì có hệ tư tưởng của tổ chức.

Những tư tưởng quan trọng

 • Tư tưởng của con người có tầm vóc. Nhìn trên các mặt về giá trị, quyền lực, sức mạnh, trí tuệ.
 • Tư tưởng về sự tập trung quyền lực
 • Tư tưởng về tích lũy tư bản

Xem thêm

 1. Lý luận Khang Minh
 2. Tư tưởng Nguyên Minh
 3. Học thuyết Nhất Thống
 4. Học thuyết Nhất Nguyên
 5. Nhà tư bản – lý luận và thực tiễn

Cách thức tiếp cận để tạo dựng thành quả trong thời đại số, nền kinh tế sáng tạo

 • Nhà tư bản và nền kinh tế sáng tạo
 • Xuất bản giá trị
 • Đổi mới phương thức sản xuất, thương mại


Đặt bản thân trong tổng thể dòng chảy phát triển của dân tộc

Làm người khi còn nhỏ bé thì chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân mình, của gia đình, dòng họ mình. Đến khi sự phát triển được tích lũy về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Con người biến đổi vươn mình lớn dậy. Biết nghĩ cho lợi ích chung của xã hội, sự phát triển của đất nước.

Mỗi quốc gia trên thế giới có lịch sử khác nhau, có đặc tính dân tộc khác nhau.

Việt Nam dân tộc chúng ta có đặc tính

NGƯỜI VIỆT NAM ANH HÙNG, CHÍ NHÂN, ĐẠI NGHĨA

Từ góc nhìn lịch sử

Người Việt có đặc trưng là Anh Hùng Bất Khất, và Chí Nhân – Đại Nghĩa (Nguyễn Trãi nêu trong Bình Ngô đại cáo)


Câu chuyện của người sáng lập

Trung Vũ Đại Nhân – Nhất Nguyên Đại Sư – Nhất Nguyên Thanh Tâm Tuệ Hải Chính Đại Quang Minh

Vượt thiên sơn vạn thủy, trải đủ trăm ngàn gian nan cả đau khổ … cuối cùng đã đến được nơi đây

Cầm trang web trên tay như đang giữ Ngọc Tỷ Đại Ấn, Thượng Phương Bảo Kiếm. Trang mạng Đại Nhân biểu trưng cho quyền lực – sức mạnh – trí tuệ của con người. Trước hết là chinh phục làm chủ chính mình, làm chủ cuộc đời, vươn cao bay xa


Mình có khát khao rất lớn tìm về nguồn cội. Hiểu về lịch sử, đạo lý, văn hóa dân tộc Việt.

Khát khao đó đã hiện hữu trong con người mình hơn 20 năm trước khi trang mạng Đại Nhân ra đời.

Mình đã phải trải qua quá trình nhiều năm dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam, Trung Quốc.

Việt Nam nằm trong vùng văn hóa Đông Á, cho nên hiểu về lịch sử, triết học, tôn giáo, văn hóa Trung Quốc là điều bắt buộc để hiểu về dân tộc mình.

Một số nơi trên hệ thống mạng Đại Nhân mình có điểm xuyết một số chữ Hán, bởi trước khi chuyển sang dùng Quốc ngữ hệ Latinh, Việt Nam có 2000 năm dùng chữ Hán.

Mình sử dụng cách tiếp cận vấn đề qua công thức

Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ (Luận Ngữ). Trung học vi thể – tây học vi dụng (Trương Chi Động)

Nhờ vậy, mình đã có thể nối kết quá khứ hiện tại, và tạo ra nền tảng để vững bước tương lai.

Những cái gì hay, đẹp, giá trị của tiền nhân, của dân tộc thì phải trân trọng, bảo tồn gìn giữ. Bên cạnh đó phải rộng mở tư tưởng, khoáng đạt tầm nhìn đón nhận những tinh hoa giá trị bên ngoài, rồi hòa vào trong cái nội tại để làm sâu sắc thêm, giá trị thêm cho những cái ta đang có.